The role of contrast-enhanced ultrasonography with second generation contrast agents in the evaluation of focal splenic lesions

Alina Popescu, Ioan Sporea,, Roxana Şirli, Mirela Dănilă, Diana Nicoliţă, Alina Martie

Abstract


 Abdominal ultrasound is the method of choice for fi rst line evaluation of the spleen, allowing not only organ measurement and splenomegaly assessment, but it also detects possible focal lesions. But standard US is not able to answer an important question: whether the focal lesion is benign or malignant. Contrast enhanced ultrasound (CEUS) with second generation contrast agents (SonoVue) primary allows the characterization of vascular pattern in focal lesions, its fi rst indication being focal liver lesions assessment. The method is studied also for the spleen, in which CEUS allows the description of different focal lesions. There are 2 main indications for CEUS spleen assessment. First in trauma patients in which standard US was performed and possible spleen lesions or peritoneal liquid were found; or clinical or laboratory signs indicating a possible spleen lesion are present (EFSUMB guidelines). These indications are not discussed in this particular article. The second is for characterization of focal spleen lesions discovered by standard US, as well as for the follow up of patients with malignant hematological disorders. Available published data confi rm that CEUS examination using second generation contrast agents is a promising method also for the characterization of splenic lesions.

Key words: contrast enhanced ultrasound; SonoVue; spleen; focal lesions

Rezumat Ecografi a abdominală este metoda de primă alegere în evaluarea splinei, deoarece permite atât măsurarea organului şi aprecierea splenomegaliei, dar şi detecţia de leziuni splenice focale. Dar ecografi a standard nu poate răspunde la o întrebare importantă: dacă leziunea depistată este benignă sau malignă. Ecografi a cu substanţe de contrast de generaţia a doua (SonoVue) (CEUS) permite caracterizarea patternului vascular al formaţiunilor focale, prima indicaţie fi ind evaluarea leziunilor circumscrise hepatice. Metoda este studiată şi pentru evaluarea diferitelor leziuni splenice focale. Exista două indicaţii principale pentru evaluarea CEUS a splinei. Prima se referă la pacienţii care au suferit traumatisme şi la care ecografi a standard a descris posibile leziuni splenice şi lichid intraperitoneal; sau în cazul în care datele clinice şi de laborator sugerează o posibilă leziune splenică (EFSUMB guidelines). Aceste indicaţii nu fac subiectul acestui articol. A doua priveşte caracterizarea leziunilor circumscrise splenice depistate de ecografi a standard precum şi pentru urmărirea pacienţilor cu patologie hematologică malignă. Datele publicate până în acest moment confi rmă CEUS ca o metodă promiţătoare de caracterizare a leziunilor focale splenice.

Cuvinte cheie: ecografia cu substanţe de contrast, SonoVue, splina, leziuni focale  


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.