Table of Contents

Original Papers

Ioan Sporea, Felix Bende, Alina Popescu, Raluca Lupusoru, Renata Fofiu, Roxana Sirli

Case reports

Iulia Laura Gavrila, Radu Ion Badea, Claudia Jude, Mihai Adrian Socaciu, Mihai Comsa, Alexandru Florin Badea
PDF
Tsuyoshi Morisaki, Takahiro Fukuhara, Eriko Matsuda, Sueyoshi Moritani, Naritomo Miyake, Satoshi Koyama, Kazunori Fujiwara, Hiromi Takeuchi
PDF
Takahiro Hosokawa, Sio Suzuki, Yutaka Tanami, Yumiko Sato, Yoshihiro Ko, Koji Nomura, Eiji Oguma, Yoshitake Yamada
PDF
Takao Miwa, Takuji Iwashita, Masashi Aiba, Takahiro Kochi, Katsuhisa Toda, Noriaki Nakamura, Naoki Katsumura, Masahito Shimizu
PDF
Dobromir Dimitrov, Nadya Stanislavova, Tsanko Yotsov, Kun Zhou
PDF
Xueyun Lin, Xiaohong Xu, Yuping Yang, Jiang Wu, Xiaohui Xian, Xiaodong Chen
PDF
Yi-Chian Wang, Chueh-Hung Wu, Shaw-Gang Shyu, Ming-Yen Hsiao, Tyng-Guey Wang

Continuing education

Jen Heng Pek, Wen Jie Dennis Chia, Sathya Kaliannan, Yin Theng Wong, Kim Poh Chan