Medical Ultrasonography, Vol 11, No 3 (2009)

Infected urachal cyst and acute appendicitis in a 1 year and 11 month old girl

Bogdana Sabina Zoica, Gabriela Doroş, Mihaela Bătăneanţ, Oana Ciocârlie, Andrada Oprişoni, Margit Şerban

Abstract


Urachal anomalies are rare and their variable ways of presentation may represent a diagnostic challenge. The most common of these anomalies are urachal cysts. They are usually incidental fi ndings and remain asymptomatic unless a complication (most commonly the infection) occurs. Infection of an urachal cyst would clinically present as abdominal pain associated to the signs and symptoms mimicking acute appendicitis. We present a case of a 1 year and 11 month old girl admitted for abdominal pain, vomiting and diarrhea. On the palpation of the abdomen the presence of a midline, tender tumoral mass was revealed. Ultrasonography and CT scans identifi ed an infected urachal cyst and acute appendicitis. The particularities of this case were represented by the associated fi ndings: acute appendicitis and infected urachal cyst, as well as the favorable evolution on conservative therapy.

Rezumat Anomaliile de uracă sunt rare iar modalităţile variate de prezentare a acestora pot să pună probleme diagnostice. Dintre aceste anomalii cel mai frecvent întâlnit este chistul de uracă. Acesta este de obicei descoperit accidental, fi ind asimptomatic, cu excepţia cazurilor în care apar complicaţii (cel mai frecvent suprainfecţie). Infecţia chistului de uracă se prezintă clinic sub forma de durere abdominală cu semne şi simptome ce sugerează diagnosticul de apendicită acută. In lucrarea de faţă, prezentăm un cazul unei fetiţe de 1 an şi 11 luni internată în clinica III Pediatrie pentru dureri abdominale, vărsături şi diaree. Palparea abdomenului aduce în plus ca element de diagnostic prezenţa unei mase tumorale dureroase situate subombilical, pe linia mediană abdominală, care la examinarea ultrasonografi că şi CT este identifi cată ca fi ind un chist de uracă suprainfectat. Particularităţile cazului sunt reprezentate de asocierea clinică a apendicitei acute şi a peritonitei precum şi a evoluţiei favorabile a cazului sub terapia medicamentoasă.

Cuvinte cheie: chist de uracă, apendicită acută, ultrasonografi e abdominală