Apaydın, Ali, Department of Radiology, Akdeniz University Hospital, Antalya, Turkey, Turkey