Qian, LinXue, Department of ultrasound, Beijing Friendship Hospital, NO.95 Yongan Road, Xicheng District, Beijing, China