Xu, Xiaohong, Department of Ultrasound, Affiliated Hospital of Guangdong Medical University, Zhanjiang, China, China